I foråret 2022 mødes vi følgende dage

  • Tirsdag, 22. marts.
  • Tirsdag, 19. april.
  • Tirsdag, 17. maj.
  • Tirsdag, 28. juni. NB. Vi mødes hos Præsidenten, Skovmærkevej 20, 2.tv., 8240 Risskov
  • Tirsdag, 28. juni er sommerafslutning   (Kræver tilmelding)

Vi mødes i Beboernes hus i Sølystgade 30.

Tidspunktet er som hidtil kl. 19.00.

Vi ses...