HISTORIE

Århus latterklub startede omkring årsskiftet 1999 / 2000.

Klubben var en succes fra begyndelsen. Der var en enorm interesse for latterklubben og efter avisomtale væltede folk bogstaveligt ind til møderne. Folk kom selv om det organisatoriske var lidt rodet bl.a. med konstant skiftende mødetidspunkter.

I 2001 blev latterklubben mere organiseret med faste mødetider, og etableret en medlemsliste, således at regelmæssig kontakt var mulig.

Medlemstallet (antal kontingent betalere er ca. 40) og der kommer ca. 20 til vores lattermøder. På trods af, at vi næsten intet aktivt gør for at reklamere for klubben, kommer der stort set nye til alle vores møder, og klubben er derfor i vækst.

Aldersmæssige spænder klubbens medlemmer fra ca. 16 til ca. 60 år. Ud over at grine vildt en aften hver 14. dag laver vi også ind imellem andet sjov. I tidens løb har vi bl.a. grint på TV, grint til gadeteater, været ude og bowle, været på Ceres-besøg, holdt en temafest, været i biografen, forsøgt at smitte en hel bybus med latter og haft besøg af den internationale latterbevægelses grundlægger den indiske læge Madan Kataria.